Hagi või avaldus? Kuhu esitada?

PrintPDF Jaga

Elatise nõudmiseks võib esitada hagiavalduse lapse elukoha järgsesse maakohtusse. Kui lapse elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi kostja elukoha järgi. Kui kostja elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi hageja elukoha järgi.

Elatist võib nõuda ka maksekäsu kiirmenetluses. See on lihtsustatud menetlus, teatud piirangute ja tingimustega – nt ei või nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt, vanem peab olema kantud sünniakti, ei saa nõuda rohkem kui perekonnaseaduse § 101 lõikes 1 nimetatud 1,5 kordne määr ühele lapsele (2021 aastal 438 eurot). Avalduse saab esitada elektrooniliselt portaali E-toimiku kaudu, siseneda ID-kaardiga

 

Riigikogu võttis 8. detsembril 2021 vastu perekonnaseaduse muudatused, mis puudutavad alaealisele lapsele elatise arvutamist. Muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2022.

Eelnõu ja seletuskirja tekstiga on võimalik tutvuda Riigikogu kodulehel 

 

Täpsem info uue elatise arvestamise süsteemi kohta koos elatiskalkulaatoriga on siin: https://www.just.ee/elatis
 

Image CAPTCHA