Ekspertide tutvustus

PrintPDF Jaga

 

HUGO.legal meeskond

 

Angela Jürgenson
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (2010) ja
Sisekaitseakadeemia, kohtunikuabi (2004).


Töökogemused: Alates 2017 Õigustee OÜ, nõustaja
2012 - 2016 Rahandusministeeriumi õigusosakond, jurist
2015 Kaitseministeeriumi õigusosakond, jurist
2010 - 2012 Registrite- ja Infosüsteemide Keskus üldosakond, jurist
2004 - 2010 Harju Maakohtu kinnistusosakond, kohtunikuabi
1999 - 2004 Harju Maakohtu registriosakond, registrisekretär

Nõustamiskeel:
eesti, vene
Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, asjaõigus, võlaõigus, tsiviilkohtumenetlus.Katrin Martis
Jurist


Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond (1977)


Töökogemused:
2007- 2018 Tööinspektsioon,  töövaidluskomisjoni juhataja
2003-2007 AS ATKO Grupp , jurist ja personalijuht
1992-2003 Meoni Parsek AS, jurist ja personalijuht
1978-1992 Katse-mehhaanikatehas „Teras“,  jurist
1974-1978 Tootmiskoondis „Polumeer“, jurist1971-1974 ENSV Prokuratuur, referent
1969-1971 Harju Maakohus, kohtuistungi sekretär

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad: Tööõigus

 


Heigo Kendla
Jurist


Haridus:
TÜ Õigusinstituut, õigusteaduse baccalaureus artium kraad


Töökogemused:
Alates 2003 Hema Õigusbüroo OÜ juhatuse liige. Õigusbüroo tegutseb põhiliselt tsiviilõiguse ja haldusõiguse valdkonnas.
2001-2003 Aarenburg Õigusbüroo OÜ. Asutaja ja juhatuse liige. Juriidilisi nõuandeid ja esindust pakkuv firma.
2000-2001 AT Õigusabi OÜ, jurist. Tsiviilõiguslikud küsimused.


Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad: 
täitemenetlus, asjaõigus, haldus, KÜ, perekonnaõigus, tööõigus, võlaõigus, väärtegu ja äiriõigus

 


Ülle Aliorg
Jurist


Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduse diplom (1986)


Töökogemused:
2007-2017 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, jurist

1997-2007 Põltsamaa Linnavalitsus, õigusnõunik
1993-1996 AS Põltsamaa Felix, jurist


Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:
perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus, tööõigus, haldusõigus, väärteomenetlusVladimir Makarov
Jurist


Haridus: Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia magitrikraad (2015)


Töökogemused:
Alates 2015 Natus Vincere õigusbüroo OÜ, jurist
2017 – 2018 Rävala õigusbüroo OÜ, jurist
2016 -  2017 OMEGA LAEN AS, jurist
2014 –2015 Roli Solicitors (Suurbritannia), advokaadi abi
2009 – 2015 OÜ Kolga ja Partnerid õigusbüroo, jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus (sh piiriülesed vaidlused), kriminaalõigus ja väärteoõigus, asjaõigus, võla- ja lepinguõigus, pärimisõigus, pankrotiõigus, täitemenetlus, migratsiooniõigus, kindlustusõigus ja tarbijakaitseõigus.

 


Vahur Kõlvart
Jurist

Haridus:
International University Audentes (Eesti) õigusteaduse magistrikraad 2006

Töökogemused:
Alates 2004 Mavara OÜ jurist

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:
Asjaõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pankrotihaldus, tsiviilkohtumenetlusega seonduv (hagita menetlusega seonduv- eelkõige maksekäsu kiirmenetlus, hagita perekonnaasjad, pankrotimentlusega seonduv).Merike Roosileht
Jurist

Haridus:
International University Audentes õigusteaduse magistrikraad 2008    

Töökogemused:
Alates 2005 OÜ Briian Consult jurist
2011-2016 ITM Inkasso OÜ jurist
2006-2010 OÜ BREM Kinnisvarahooldus vanemjurist
2004-2005 OÜ Landolin Kinnisvara (KU-KI), OÜ Semu Õigusbüroo jurist
2003-2004 Hansafast OÜ ja Hansafast Security OÜ jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Haldusõigus, tööõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus, elamuõigus (korteriühistud), ehitus- ja planeerimisõigus, kindlustusõigus, võlgade ümberkujundamine ja tarbijakrediidilepingust tulenevate vaidluste lahendamine.

 


Janika Drobot
Jurist

Haridus:
Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX õigusteaduskond, 2000.

Töökogemused:
2012-2016 ISS EESTI AS, jurist
2010–2016 HOOLDUSE MAAILM OÜ, tollideklarant, tollimaakler
2006–2009 Transmodul Eesti Osaühing, tollideklarant, tollimaakler
Alates 2001 Sihtasutus SAK FOND, jurist

Nõustamiskeel:
eesti,vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Tsiviilõigus, tööõigus ja väärteoõigus.

 


Lia Niitaru
Jurist

Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool õigusteadus 1981 (cum laude)

Töökogemused:
2010–2008 tõlk-asjaajaja, Babcock International Ltd.
2007–2000 AS E.O.S. jurist
2000–1999 AS Pakterminal jurist
1999–1997 Advokaadibüroo Raidla & Partners jurist
1997–1994 AS Pakterminal jurist
1994–1992 AS N-Terminaal jurist
1990–1992 Tööstus ja Energeetika Ministeerium, õigusosakonna juhataja

Nõustamiskeel:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Võlaõigus, äriõigus, pärimisõigus, keskkonnakaitse õigusaktid ja konkurentsiseadus, raudteeseadus, ehitus- ja planeerimisõigus ja korteriühistega seotud vaidlused.

 


Laureana Telk
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2016    

Töökogemused:
2012-2015 Tartu Maakohus tsiviilõiguse konsultant

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:
Lepinguõigus, perekonnaõigus, tööõigus ja  pärimisõigus.

 

 


Eva Panksepp
Jurist

Haridus:
Tallinna Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2004    

Töökogemused:
2013–2017 SA Eesti Teadusagentuur (Eesti) - jurist
2011-2013 Tartu Vangla (Eesti) - osakonna juhataja
2005-2011 Tartu Vangla (Eesti) - jurist
1985–2005 Tartu Maakohus (Eesti) - istungisekretär, konsultant

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:

Haldusõigus, väärteoõigus, avalik teenistus, tööõigus ja võlaõigus.

 


Andrus Post
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteadus 1996

Töökogemused:
Alates 2009 OÜ Koduliising jurist
2007-2009 Pärnu Maakohus kohtunikuabikandidaat
1993-2007 AS SEB Pank jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, pärimisõigus ja võlaõigus.


 


Jana Kaup
Jurist

Haridus:
Petrazovodski Riiklik Ülikool 2006 magistrikraad

Töökogemused:
1999-2013 Maksu- ja Tolliamet jurist
2013-2014 Eesti Energia Tehnloogiatööstuse AS personalitöötaja
2014-2015 OÜ Trumet
Alates 2015 OÜ GodsendPartner jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Tööõigus, perekonnaõigus, väärteoõigus, võlaõigus, asjaõigus ja maksuõigus.


 


Tiina Mölder
Jurist

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2009

Töökogemused:
Alates 2015 Desiree OÜ jurist
2014 D.A.S. Õigusabikulude kindlustuse klienditeenindaja.

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, pärimisõigus, võlaõigus, tööõigus ja äriõigus.


 


Kristel Kangilaski
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2015

Töökogemused:
2016-2017 Juridic&Invest OÜ jurist
2013-2015 Harju Maakohtu istungisekretär

Nõustamiskeel:
eesti, inglise

 

Artjom Morozov
Jurist

Haridus:
2008 Sisekaitseakademia Politsekolledži Politseikool
2010 Sisekaitseakademia (rakenduskõrgharidusõppe, kriminaalpolitsei)
2011 Tartu Ülikooli Õigusteaduskond (kaugõppe, BA)
2014 Tallinna Tehnikaülikool Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut (MA)

Töökogemus:
Alates 2014    OÜ Juridium (juhatuse liige, jurist)
2007 – 2015 Teenistus erinevates ametikohtades Politsei- ja Piirivalveametis

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, väärteomenetlus ja tööõigus.

 

 

Raivo Kiisk
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduskond 2008, teadusmagistrikraad magister iuris

Töökogemused:
alates 2003 R.K. Õigusbüroo OÜ - juhatuse liige, jurist
2009 – 2011 Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, siseturvalisus
2008 – 2009 SA Lõuna Koolitus – seadusandluse lektor
2003 – 2009 Lõuna prefektuur, majanduskuritegude ükskuse juht
1991 – 2003 Tartu politseiprefektuur – menetleja ja valdkonna vanem

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Karistusõigus, sh väärteomenetlus, kindlustusõigus, liiklusõigus, tööõigus, täitemenetlusõigus perekonnaõigus ja võlanõustamine.

 

Nastasja Musienko
Jurist

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool. Õigusteaduse instituut magister (2015)

Töökogemused:

2013 Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu büroo - sekretär-asjaajaja

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Tsiviilõigus, perekonnaõigus (laste hooldusõigus, suhtluskord, elatis, abielu lahutamine, ühisvara jagamine), asjaõigus, tööõigus, võlaõigus, täitemenetlus


 

Aivar Haava
Jurist

Haridus:

International University Audentes, õigusteaduse magister (2008) cum laude

Töökogemused:

Alates 1992 Tolliametis ja hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel juriidilisi teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel, sh inspektor, peainspektor-tolliposti juhataja, kontrollitalituse juhataja, juriidilise osakonna juhataja, jurist, peajurist. Käesoleval ajal Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna kohtumenetluse valdkonna jurist.

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus , pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus, väärteoõigus ja täitemenetlusõigus.

 

Harland Paas
Jurist

Haridus:

Tartu Riiklik Ülikool, õigusteadus, 1989

Töökogemused:
 

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus ja väärteoõigus.


 

Agu Eichenbaum
Jurist

Haridus:

Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas, õigusteadus (2003)

Töökogemused:

2012-... OÜ Eichenbaum & Partnerid  juhatuse liige, jurist

2011-2016 MTÜ Eesti Eestkostekorraldus juhatuse liige

2010 Jõgeva Maavalitsus maasekretäri kt

2007-2009 OÜ Madal ja Partnerid jurist. 2007-2009 Põltsamaa Linnavalitus õigusnõustaja.

2006-2014 Kredilex OÜ juhatuse liige, jurist

2004-2006 Õigusbüroo Aspekt OÜ juhatuse liige, jurist

2003-2004 Collect OÜ inkasso nõudehaldur

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad: Perekonnaõigus , pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus, väärteoõigus, võlaõigus, pankrotiõigus ja asjaõigus.

 

Alla Žulinskaja

Jurist

Haridus:

Akadeemia Nord õigusteaduse magister (2006)

Töökogemused:

2016 – ... Rävala Õigusbüroo OÜ, jurist
2004 - 2012 Põhja Politseiprefektuur, uurija 

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, täitemenetlusõigus ja perekonnaõigus. 

 

Irina Metsler-Verner

Jurist

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, õigusteaduse magister (2019)

Töökogemused:

2017  Finants sektor, jurist
2016 - 2017 Civilis Õigusbüroo OÜ / ITM Inkasso OÜ, jurist
2015 – 2016, Grand Delivery OÜ, Juhataja asetäitja
2006 – 2014, Politsei- ja Piirivalveamet, väärteomenetleja/uurija.

Nõustamiskeel:

eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, täitemenetlusõigus, perekonnaõigus ja väärteomenetlusõigus.

 

Philippe Hint

Jurist

Haridus:

Tallinna Ülikool, magistrikraad õigusteaduses (2018)

Töökogemused:

2013 - ... Mirotex Consult OÜ jurist

Nõustamiskeel:

eesti, inglise

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, võlaõigus, haldusõigus, pankrotimenetlus ja täitemenetlusõigus.

 

Ahto Järvela     

Jurist      

Haridus:                                                                                                                                                                                                                        
Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (2016)

Töökogemused:

2019 - ... OÜ Markisaare, juhataja
2018 - 2019 Kohtutäitur Kaire Põlts büroo, jurist
2003 - 2018 Kohila Vallavalitsus, vallasekretär
2001 - 2003 Võru Linnavalitsus,  osakonnajuhataja
1999 - 2001 Põllumajandusministeerium,  Euroopa Liiduga liitumise koordinaator

Nõustamiskeel:

eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pankrotiõigus, sotsiaalõigus, täitemenetlus, asjaõigus, haldusõigus, võlaõigus, väärteoõigus ja äriõigus.

 

Raivo Salumäe

Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteadus (1998)

Töökogemused:

2019 - Harjumaa Omavalitsuste Liit, andmekaitse nõulik
2009 - 2018- AS Silikaat Grupp, jurist
1998 - 2008- Õigusbüroo Raivo Salumäe, jurist
1995 - 1998 Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit,  jurist

Nõustamiskeel:

eesti

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, RÕS, täitemenetlus, asjaõigus, haldusõigus, korteriühistud, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus ja väärteomenetlus.

 

Tiiu-Ann Kaldma
Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses (2000)

Töökogemused:

2007-2018 Maardu Linnasekretär

2000 - 2007- Maardu Linnavalitsus, jurist

Nõustamiskeel:

eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Ehitus- ja planeerimisõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus ja sotsiaalõigus.

 

Marge Tamme

Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteadus (1979)

Töökogemused:
​2020 - tänaseni OÜ HUGO jurist
2007 - 2017 I astme kohtunik Viru Maakohtus ja Tartu Maakohtus
1991 - 2007 Eesti Advokatuur - vandeadvokaat
1987 - 1990 Tartu Õigusnõudla inspektor

Nõustamiskeel: eesti

Eriala valdkonnad:

perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus, pärimisõigus, tööõigus, täitemenetlus, sotsiaalõigus, haldusõigus, KÜ

 

Kunnar Korsten

Jurist

Haridus:

Akadeemia Nord õigusteaduskond magister 2003

Töökogemused:
2019- tänaseni OÜ HUGO jurist               
2016 -  tänaseni Tallinna Loomaaia jurist         
2014 - Filker OÜ, jurist
2006 – 2016 Tallinna linna Pirita Linnaosa Valitsus (õigusnõunik, jurist)                                   
2009 – 2017 A.Kuningas ja partnerid OÜ, jurist
2004 – 2015 Tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni Töövaidluskomisjon
2002 – 2006 Harju Maakohus (tsiviil- ja kriminaalasjade konsultant, kohtunikuabi)

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus, pärimisõigus, tööõigus, täitemenetlus,  haldusõigus

 

Marek Aunver
Jurist

Haridus:

Akadeemia Nord magister 2003

Töökogemused:
2020 tänaseni OÜ HUGO jurist             
2017 - tänaseni LEONHARD WEISS OÜ jurist
2016 - 2017 Civilis õigusbüroo OÜ jurist
2015 - 2015 Justiitsministeerium õigustalituse jurist
2010 - 2014 Eesti Energia AS jurist


Nõustamiskeel:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:

perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus, pärimisõigus, tööõigus, täitemenetlus, sotsiaalõigus, haldusõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, KÜ, äriõigus, maksuõigus, migratsiooniõigus, pankrotiõigus

 

Andrus Reidi
Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteadus, 1981

Nõustamiskeel:
eesti, vene, 

Töökogemused ja eriala valdkonnad:

Lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna juristi erialal 1981.aastal. Kindlustuse valdkonnas olen tegev alates 1997. aastast. Töötasin mitmes kindlustusseltsis nii kahjukäsitlejana kui ka juristina. Samuti olen olnud kindlustuse vaidluskomisjoni esimees ja kindlustuslepitaja. Vahepealsel perioodil olin ka õigusbüroo jurist ja Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve osakonna kohtuesindaja ning raskete liiklusõnnetuste uurija. Valdavalt on minu tegevusalaks kindlustusõigus, liiklusõigus ja väärteomenetlus ning tsiviilvaidlused. Olen end ka täiendanud muudes valdkondades nagu tööõigus, täitemenetlus.


Mare Priks
Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteadus, 1992

Töökogemused:
1993 - 2019 Tartu kohtumaja kohtunik      

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:

võlaõigus,inkassomenetlus, asja varjatud puudused, kahjunõue,  tarbijakaitse, kinnisvara müük, töövõtu- või käsundusleping, üüri- või rendileping, asjaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, tööõigus, täitemenetlus, sotsiaalõigus, haldusõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, KÜ, äriõigus, maksuõigus, migratsiooniõigus, pankrotiõigus