Ekspertide tutvustus

PrintPDF Jaga

 

 

HUGO.legal meeskond

 

Angela Jürgenson
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (2010) ja
Sisekaitseakadeemia, kohtunikuabi (2004).


Töökogemused: Alates 2017 Õigustee OÜ, nõustaja
2012 - 2016 Rahandusministeeriumi õigusosakond, jurist
2015 Kaitseministeeriumi õigusosakond, jurist
2010 - 2012 Registrite- ja Infosüsteemide Keskus üldosakond, jurist
2004 - 2010 Harju Maakohtu kinnistusosakond, kohtunikuabi
1999 - 2004 Harju Maakohtu registriosakond, registrisekretär

Nõustamiskeel:
eesti, vene
Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, asjaõigus, võlaõigus, tsiviilkohtumenetlus.Katrin Martis
Jurist


Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond (1977)


Töökogemused:
2007- 2018 Tööinspektsioon,  töövaidluskomisjoni juhataja
2003-2007 AS ATKO Grupp , jurist ja personalijuht
1992-2003 Meoni Parsek AS, jurist ja personalijuht
1978-1992 Katse-mehhaanikatehas „Teras“,  jurist
1974-1978 Tootmiskoondis „Polumeer“, jurist1971-1974 ENSV Prokuratuur, referent
1969-1971 Harju Maakohus, kohtuistungi sekretär

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad: Tööõigus

 


Heigo Kendla
Jurist


Haridus:
TÜ Õigusinstituut, õigusteaduse baccalaureus artium kraad


Töökogemused:
Alates 2003 Hema Õigusbüroo OÜ juhatuse liige. Õigusbüroo tegutseb põhiliselt tsiviilõiguse ja haldusõiguse valdkonnas.
2001-2003 Aarenburg Õigusbüroo OÜ. Asutaja ja juhatuse liige. Juriidilisi nõuandeid ja esindust pakkuv firma.
2000-2001 AT Õigusabi OÜ, jurist. Tsiviilõiguslikud küsimused.


Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad: 
täitemenetlus, asjaõigus, haldus, KÜ, perekonnaõigus, tööõigus, võlaõigus, väärtegu ja äiriõigus


Ülle Aliorg
Jurist


Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduse diplom (1986)


Töökogemused:
2007-2017 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, jurist

1997-2007 Põltsamaa Linnavalitsus, õigusnõunik
1993-1996 AS Põltsamaa Felix, jurist


Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:
perekonnaõigus, võlaõigus, asjaõigus, tööõigus, haldusõigus, väärteomenetlusVladimir Kolga
Jurist


Haridus: Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia magitrikraad (2015)


Töökogemused:
Alates 2015 Natus Vincere õigusbüroo OÜ, jurist
2017 – 2018 Rävala õigusbüroo OÜ, jurist
2016 -  2017 OMEGA LAEN AS, jurist
2014 –2015 Roli Solicitors (Suurbritannia), advokaadi abi
2009 – 2015 OÜ Kolga ja Partnerid õigusbüroo, jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus (sh piiriülesed vaidlused), kriminaalõigus ja väärteoõigus, asjaõigus, võla- ja lepinguõigus, pärimisõigus, pankrotiõigus, täitemenetlus, migratsiooniõigus, kindlustusõigus ja tarbijakaitseõigus.


Vahur Kõlvart
Jurist

Haridus:
International University Audentes (Eesti) õigusteaduse magistrikraad 2006

Töökogemused:
Alates 2004 Mavara OÜ jurist

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:
Asjaõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pankrotihaldus, tsiviilkohtumenetlusega seonduv (hagita menetlusega seonduv- eelkõige maksekäsu kiirmenetlus, hagita perekonnaasjad, pankrotimentlusega seonduv).

 


Merike Roosileht
Jurist

Haridus:
International University Audentes õigusteaduse magistrikraad 2008    

Töökogemused:
Alates 2005 OÜ Briian Consult jurist
2011-2016 ITM Inkasso OÜ jurist
2006-2010 OÜ BREM Kinnisvarahooldus vanemjurist
2004-2005 OÜ Landolin Kinnisvara (KU-KI), OÜ Semu Õigusbüroo jurist
2003-2004 Hansafast OÜ ja Hansafast Security OÜ jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Haldusõigus, tööõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus, elamuõigus (korteriühistud), ehitus- ja planeerimisõigus, kindlustusõigus, võlgade ümberkujundamine ja tarbijakrediidilepingust tulenevate vaidluste lahendamine.

 


Janika Drobot
Jurist

Haridus:
Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX õigusteaduskond, 2000.

Töökogemused:
2012-2016 ISS EESTI AS, jurist
2010–2016 HOOLDUSE MAAILM OÜ, tollideklarant, tollimaakler
2006–2009 Transmodul Eesti Osaühing, tollideklarant, tollimaakler
Alates 2001 Sihtasutus SAK FOND, jurist

Nõustamiskeel:
eesti,vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Tsiviilõigus, tööõigus ja väärteoõigus.

 


Lia Niitaru
Jurist

Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool õigusteadus 1981 (cum laude)

Töökogemused:
2010–2008 tõlk-asjaajaja, Babcock International Ltd.
2007–2000 AS E.O.S. jurist
2000–1999 AS Pakterminal jurist
1999–1997 Advokaadibüroo Raidla & Partners jurist
1997–1994 AS Pakterminal jurist
1994–1992 AS N-Terminaal jurist
1990–1992 Tööstus ja Energeetika Ministeerium, õigusosakonna juhataja

Nõustamiskeel:
eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:
Võlaõigus, äriõigus, pärimisõigus, keskkonnakaitse õigusaktid ja konkurentsiseadus, raudteeseadus, ehitus- ja planeerimisõigus ja korteriühistega seotud vaidlused.

 


Laureana Telk
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2016    

Töökogemused:
2012-2015 Tartu Maakohus tsiviilõiguse konsultant

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:
Lepinguõigus, perekonnaõigus, tööõigus ja  pärimisõigus.

 

 


Eva Panksepp
Jurist

Haridus:
Tallinna Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2004    

Töökogemused:
2013–2017 SA Eesti Teadusagentuur (Eesti) - jurist
2011-2013 Tartu Vangla (Eesti) - osakonna juhataja
2005-2011 Tartu Vangla (Eesti) - jurist
1985–2005 Tartu Maakohus (Eesti) - istungisekretär, konsultant

Nõustamiskeel:
eesti

Eriala valdkonnad:

Haldusõigus, väärteoõigus, avalik teenistus, tööõigus ja võlaõigus.

 


Andrus Post
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteadus 1996

Töökogemused:
Alates 2009 OÜ Koduliising jurist
2007-2009 Pärnu Maakohus kohtunikuabikandidaat
1993-2007 AS SEB Pank jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, pärimisõigus ja võlaõigus.

 


Jana Kaup
Jurist

Haridus:
Petrazovodski Riiklik Ülikool 2006 magistrikraad

Töökogemused:
1999-2013 Maksu- ja Tolliamet jurist
2013-2014 Eesti Energia Tehnloogiatööstuse AS personalitöötaja
2014-2015 OÜ Trumet
Alates 2015 OÜ GodsendPartner jurist

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Tööõigus, perekonnaõigus, väärteoõigus, võlaõigus, asjaõigus ja maksuõigus.

 


Tiina Mölder
Jurist

Haridus:
Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2009

Töökogemused:
Alates 2015 Desiree OÜ jurist
2014 D.A.S. Õigusabikulude kindlustuse klienditeenindaja.

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, pärimisõigus, võlaõigus, tööõigus ja äriõigus.

 


Kristel Kangilaski
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2015

Töökogemused:
2016-2017 Juridic&Invest OÜ jurist
2013-2015 Harju Maakohtu istungisekretär

Nõustamiskeel:
eesti, inglise

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, võlaõigus, tööõigus ja asjaõigus.

 

 

Anžela Õige
Jurist

Haridus:
2007-2008 International University Audentes (Õigusteaduse magister)
1998-2002 Sisekaitseakadeemia (Eriala: kohtueelne uurimine)

Töökogemused:
Alates 2017 Linnaosa Valitsuse jurist
2016 Tarbijakaitseameti tarbijate teenindustalituse jurist
2014 Tarbijakaitseameti FST juhataja
2014 Maksu-ja Tolliameti Uurimisosakonna uurija
2014 Maksu- ja Tolliameti Kontrolliosakonna revident, al.17.03.2014 juhtivrevidendi ülesannetes (TOP MA)
2013 Harju Maakohus, kohtujurist
2002 – 2010 Politsei-ja piirivalveamet kriminaaluurija

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Tarbijakaitseõigus, perekonnaõigus ja pärimisõigus.

 

Artjom Morozov
Jurist

Haridus:
2008 Sisekaitseakademia Politsekolledži Politseikool
2010 Sisekaitseakademia (rakenduskõrgharidusõppe, kriminaalpolitsei)
2011 Tartu Ülikooli Õigusteaduskond (kaugõppe, BA)
2014 Tallinna Tehnikaülikool Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut (MA)

Töökogemus:
Alates 2014    OÜ Juridium (juhatuse liige, jurist)
2007 – 2015 Teenistus erinevates ametikohtades Politsei- ja Piirivalveametis

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus, väärteomenetlus ja tööõigus.

 

 

Raivo Kiisk
Jurist

Haridus:
Tartu Ülikool õigusteaduskond 2008, teadusmagistrikraad magister iuris

Töökogemused:
alates 2003 R.K. Õigusbüroo OÜ - juhatuse liige, jurist
2009 – 2011 Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, siseturvalisus
2008 – 2009 SA Lõuna Koolitus – seadusandluse lektor
2003 – 2009 Lõuna prefektuur, majanduskuritegude ükskuse juht
1991 – 2003 Tartu politseiprefektuur – menetleja ja valdkonna vanem

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Karistusõigus, sh väärteomenetlus, kindlustusõigus, liiklusõigus, tööõigus, täitemenetlusõigus perekonnaõigus ja võlanõustamine.

 

Nastasja Musienko
Jurist

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool. Õigusteaduse instituut magister (2015)

Töökogemused:

2013 Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu büroo - sekretär-asjaajaja

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Tsiviilõigus, perekonnaõigus (laste hooldusõigus, suhtluskord, elatis, abielu lahutamine, ühisvara jagamine), asjaõigus, tööõigus, võlaõigus, täitemenetlus

 

Aivar Haava
Jurist

Haridus:

International University Audentes, õigusteaduse magister (2008) cum laude

Töökogemused:

Alates 1992 Tolliametis ja hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel juriidilisi teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel, sh inspektor, peainspektor-tolliposti juhataja, kontrollitalituse juhataja, juriidilise osakonna juhataja, jurist, peajurist. Käesoleval ajal Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna kohtumenetluse valdkonna jurist.

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:
Perekonnaõigus , pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus, väärteoõigus ja täitemenetlusõigus.

 

Harland Paas
Jurist

Haridus:

Tartu Riiklik Ülikool, õigusteadus, 1989

Töökogemused:
 

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus ja väärteoõigus.

 

Agu Eichenbaum
Jurist

Haridus:

Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas, õigusteadus (2003)

Töökogemused:

2012-... OÜ Eichenbaum & Partnerid  juhatuse liige, jurist

2011-2016 MTÜ Eesti Eestkostekorraldus juhatuse liige

2010 Jõgeva Maavalitsus maasekretäri kt

2007-2009 OÜ Madal ja Partnerid jurist. 2007-2009 Põltsamaa Linnavalitus õigusnõustaja.

2006-2014 Kredilex OÜ juhatuse liige, jurist

2004-2006 Õigusbüroo Aspekt OÜ juhatuse liige, jurist

2003-2004 Collect OÜ inkasso nõudehaldur

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad: Perekonnaõigus , pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus, väärteoõigus, võlaõigus, pankrotiõigus ja asjaõigus.

 

Alla Žulinskaja

Jurist

Haridus:

Akadeemia Nord õigusteaduse magister (2006)

Töökogemused:

2016 – ... Rävala Õigusbüroo OÜ, jurist
2004 - 2012 Põhja Politseiprefektuur, uurija 

Nõustamiskeel:
eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, täitemenetlusõigus ja perekonnaõigus. 

 

Irina Metsler-Verner

Jurist

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, õigusteaduse magister (2019)

Töökogemused:

2017  Finants sektor, jurist
2016 - 2017 Civilis Õigusbüroo OÜ / ITM Inkasso OÜ, jurist
2015 – 2016, Grand Delivery OÜ, Juhataja asetäitja
2006 – 2014, Politsei- ja Piirivalveamet, väärteomenetleja/uurija.

Nõustamiskeel:

eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, täitemenetlusõigus, perekonnaõigus ja väärteomenetlusõigus.

 

Philippe Hint

Jurist

Haridus:

Tallinna Ülikool, magistrikraad õigusteaduses (2018)

Töökogemused:

2013 - ... Mirotex Consult OÜ jurist

Nõustamiskeel:

eesti, inglise

Eriala valdkonnad:

Tööõigus, võlaõigus, haldusõigus, pankrotimenetlus ja täitemenetlusõigus.

 

Ahto Järvela

Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteaduse magister (2016)

Töökogemused:

2019 - ... OÜ Markisaare, juhataja
2018 - 2019 Kohtutäitur Kaire Põlts büroo, jurist
2003 - 2018 Kohila Vallavalitsus, vallasekretär
2001 - 2003 Võru Linnavalitsus,  osakonnajuhataja
1999 - 2001 Põllumajandusministeerium,  Euroopa Liiduga liitumise koordinaator

Nõustamiskeel:

eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad:

Perekonnaõigus, pankrotiõigus, sotsiaalõigus, täitemenetlus, asjaõigus, haldusõigus, võlaõigus, väärteoõigus ja äriõigus.

 

Raivo Salumäe

Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, õigusteadus (1998)

Töökogemused:

2019 - Harjumaa Omavalitsuste Liit, andmekaitse nõulik
2009 - 2018- AS Silikaat Grupp, jurist
1998 - 2008- Õigusbüroo Raivo Salumäe, jurist
1995 - 1998 Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit,  jurist

Nõustamiskeel:

eesti

Eriala valdkonnad:

Võlaõigus, pankrotiõigus, RÕS, täitemenetlus, asjaõigus, haldusõigus, korteriühistud, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus ja väärteomenetlus.

 

Tiiu-Ann Kaldma
Jurist

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses (2000)

Töökogemused:

2007-2018 Maardu Linnasekretär

2000 - 2007- Maardu Linnavalitsus, jurist

Nõustamiskeel:

eesti, vene

Eriala valdkonnad:

Ehitus- ja planeerimisõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, haldusõigus ja sotsiaalõigus.