Eestkoste alaealise üle

PrintPDF Jaga

Alaealise juures räägitakse eestkostest siis, kui tema kummalgi vanemal ei ole esindusõigust või kui lapse päritolu ei ole võimalik kindlaks teha. Eestkostja määrab kohus, perekonnaseaduses on loetletud isikud (nt valla- või linnavalitsuse ametnik, politseinik, raviasutuse või hoolekandeasutuse juht, eestkostet vajava lapse sugulased), kes on kohustatud teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule eestkostet vajavast isikust.

Kohus peab eestkoste vajadusest teada saades ise algatama eestkoste seadmise. Kohaliku omavalitsuse vastavate töötajate ülesanne on selgitada välja sobiv eestkostjakandidaat, kontrollida tema tausta. Ka kohalikule omavalitsusel on eestkostja seadmise menetluse algatamise õigus. Menetluse algatamise õigus on lisaks muul asjast huvitatud isikul, näiteks eestkostet vajava isiku sugulasel. Kui lapsele ei õnnestu leida sobivat füüsilisest või juriidilisest isikust eestkostjat, on eestkostjaks tema hariliku viibimiskoha järgne kohalik omavalitsus, kes täidab eestkostja ülesandeid ka kuni eestkostja määramiseni.

Image CAPTCHA