Dokumentide legaliseerimiskohustusest

PrintPDF Jaga

Legaliseerimine on formaalsus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust.

 

Eesti avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ( https://www.riigiteataja.ee/akt/893152?leiaKehtiv) ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb legaliseerida Eesti Vabariigi Välisministeeriumi konsulaarosakonnas või välisesinduses ning seejärel selle välisriigi välisesinduses ja/või välisministeeriumis, kus dokumenti soovitakse kasutada.

 

Välisriigi avalik dokument, mida soovitakse kasutada Eestis, tuleb legaliseerida selle välisriigi välisministeeriumis ja/või välisesinduses, kus dokument on välja antud ning seejärel Eesti Vabariigi välisesinduses (https://vm.ee/et/taxonomy/term/123) või välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

Eesti territooriumil asuvate välisesinduste legaliseeritud dokumendid ei vaja täiendavat legaliseerimist välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

 

Välisriikide legaliseerimisinfot saab täpsustada pöördudes sobiva riigi välisesinduse  (https://vm.ee/et/riigid/v%C3%A4lisriikide-saatkonnad-eestis) poole.

Legaliseeritakse ainult originaaldokumenti, selle notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja, väljavõtet või väljatrükki, millel on sellele dokumendile allakirjutanud ametiisiku originaalallkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning dokumendi väljaandnud asutuse originaalpitser.

 

Vajaduse korral (kui välisriik nõuab) tuleb lisada legaliseeritud dokumendile tõlge. Dokumente, mille tõlge peab välisriigi õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, tõlgib eesti keelest võõrkeelde üksnes vandetõlk (http://vandetolgid.ee/) . Välisministeerium tõlketeenust ei osuta.

 

Välisesindustes väljastatud dokumendid

17. juunil 2011 jõustus Eesti suhtes Diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike väljastatud dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise Euroopa konventsioon (London 1968).

Konventsiooni järgi on osalisriikide välisesinduste väljastatud dokumendid vabastatud legaliseerimisnõudest. Seega on Eestis esitatavad ilma lisaformaalsusteta dokumendid, mis on väljastatud järgmiste riikide kõigi välisesinduste poolt: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia.

Londoni 1968. aasta konventsiooniga mitteühinenud riikide Eesti territooriumil asuvate välisesinduste välja antud dokumendid ei vaja legaliseerimist. Need riigid on: Ameerika Ühendriigid, Aserbaidžaan, Brasiilia, Gruusia, Hiina, Jaapan, Kanada (Kanada saatkonna Tallinna esindus), Kasahstan (Kasahstani konsulaat Tallinnas), Leedu, Läti, Soome, Taani, Ukraina, Ungari, Venemaa, Valgevene.

Välisministeerium legaliseerib nende Londoni konventsiooniga mitteühinenud riikide välisesinduste dokumente, kes on Eestisse akrediteeritud, st kelle konsulaarpiirkond on Eesti, kuid mis ei asu Eesti territooriumil. Need riigid on Albaania, Alžeeria, Angola, Andorra, Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Armeenia, Austraalia, Bangladesh, Belgia, Benin, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Bulgaaria, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Etioopia, Filipiinid, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Horvaatia, Iisrael, India, Indoneesia, Iraak, Iraan, Island, Jordaania, Kambodža, Katar, Korea Vabariik, Kosovo, Kuuba, Kuveit, Laos,Liibanon, Lõuna-Aafrika, Põhja-Makedoonia, Malaisia, Malawi, Mali, Malta, Maroko, Mauritaania, Mehhiko, Mongoolia, Montenegro, Myanmar, Namiibia, Nepal, Nicaragua, Nigeeria, Omaan, Pakistan, Panama, Paraguay, Peruu, Rwanda, Sambia, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Sri Lanka, Süüria, Tadžikistan, Tai, Tansaania, Togo, Tšiili, Tuneesia, Türkmenistan, Uruguay, Uus-Meremaa, Venezuela, Vietnam. Riikide loetelu ei ole lõplik ning võib muutuda. Ajakohastatud info Eestisse akrediteeritud välisesinduste kohta on kättesaadav internetiaadressilt: http://vm.ee/et/riigid/v%C3%A4lisriikide-saatkonnad-eestis.