ametniku pensionilisa

Tere Töötasin riigiametis 1. jaanuarist 2000 a kuni 1. veebruarini 2006. Ja riigiametnikuna taas töötan alates 2008. a. 7. juulist kuni käesoleva ajani. Sooviksin teada, kui suur on minu riigitöötaja pensionilisa ? Varasemaid soodustusi ette näinud seadus vahepeal muutus. Mis ajani pensionilisa puhul riigiametniku tööaastaid arvestati ja kas riigiametnikuna töötamise aega arvestatakse täisaastates kuu täpsusega või mitte ? Tänan Anne

Kui isik jätkas soodustingimustel teenistust peale uue ATS jõustumist (01.04.2013),  siis jätkus tema teenistusstaaži arvestus viie aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest.:

  • 10–15-aastase teenistuse korral 10%
  • 16–20-aastase teenistuse korral 20%
  • 21–25-aastase teenistuse korral 25%
  • 26–30-aastase teenistuse korral 40%
  • rohkem kui 30-aastase teenistuse korral 50%.

Teenistusstaaži arvutatakse täisaastates. Erinevatel ajavahemikel või erinevates ametiasutustes täiskuudest ülejäänud kalendripäevad summeeritakse ning iga 30 päeva eest lisatakse üks kuu.

Informatsiooni pensionide arvutamisest saate Sotsiaalkindlustusametist.

Vastatud:
11.06.2023