Kuidas esitatud kandeavaldused registreeritakse?

PrintPDF Jaga

Abieluvararegistri kande teeb notar või perekonnaseisuametnik.

Notarite Koda teeb abieluvararegistri kande, kui:

  1. kande aluseks on jõustunud kohtulahend;
  2. parandatakse ebaõiget kannet;
  3. volitatud töötleja on ekslikult jätnud registrikaardi avamata ja volitatud töötleja ei saa registrikaarti ise avada;

Kanne tehakse koos notari või perekonnaseisuametniku ametitoiminguga hiljemalt kande aluseks oleva toimingu tegemise päevale järgneval tööpäeval.

Image CAPTCHA