Abielu lahutamine notaris

PrintPDF Jaga

Notari juures lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel ühise avalduse alusel. Notari juures võib abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Avalduse plank täidetakse kohapeal. Kaasa on vaja võtta lahutajate isikut tõendavad dokumendid ja juhul kui lahutatav abielu ei ole registreeritud rahvastikuregistris, ka abielu sõlmimist tõendav dokument. 


Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult notari juurde tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Kui lahutatav abielu on sõlmitud välisriigis, tuleb välisriigis välja antud abielutunnistus selle välja andnud maa vastavas asutuses kas legaliseerida (vt infot http://www.vm.ee/?q=et/node/4810) või kinnitada apostilliga (vt infot https://www.notar.ee/et/teabekeskus/apostillimine). Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas ja Venemaal väljastatud dokumente apostilliga ei kinnitata ega legaliseerita. 

Dokument peab olema vandetõlgi poolt tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne.

Pärast abielu lahutamise avalduse esitamist määrab notar abielulahutuse päeva. Sellel päeval lahutab notar mõlema abikaasa kohalolekul nende abielu. Kui abikaasa ei saa määratud ajal mõjuval põhjusel notari juurde tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Notari tasu abielu lahutamise kinnitamise eest on 64 eurot (notari tasu seadus § 332), lisandub käibemaks. Tasu hõlmab vastavalt ka abielulahutuse avalduse vastuvõtmist, seaduses ettenähtud nõustamist ning kande koostamist.

Kui notarile on esitatud avaldus abielu lahutamiseks ning notar on avaldajaid nõustanud, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu lahutamist ei järgne, on notari tasu 45 eurot, lisandub käibemaks.

Image CAPTCHA