Abielu sõlmimise eeldused

PrintPDF Jaga

Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Abielluda võivad täisealised isikud. Kohus võib laiendada vähemalt 15-aastaseks saanud isiku teovõimet nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Piiratud teovõimega täisealine isik võib abielluda üksnes juhul, kui ta saab piisavalt aru abielu õiguslikest tagajärgedest. Kui isikule on määratud eestkostja, eeldatakse, et isik ei saa aru abielu õiguslikest tagajärgedest, välja arvatud juhul, kui eestkostja nimetamise määrusest tuleneb teisiti.

Omavahel ei või abielluda otsejoones üleneja (ema, isa) ja alaneja (lapsed) sugulane. Samuti ei või abielluda vend ja õde ning poolvend ja poolõde. Abielu ei või sõlmida ka isikute vahel, kellest üks on juba abielus.

Omavahel ei või abielluda isikud, kelle sugulussuhe põhineb lapsendamisel.

Image CAPTCHA