Kui kiiresti tehakse abieluvararegistrisse kanne?

Registrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud, hiljemalt kande aluseks oleva toimingu tegemise päevale järgneval tööpäeval. Abieluvararegistrit peab Notarite Koda: https://www.notar.ee/et/registrid/abieluvararegister

Abieluvararegistri kande tegemisel lisatakse abieluvararegistrisse järgmised dokumendid:

  1. abieluvaraleping;
  2.  abiellumisavaldus;
  3.  jõustunud kohtulahendi ärakiri, kui kande tegemist taotletakse kohtulahendi alusel;
  4.  tunnistuse või otsuse ärakiri abikaasa surma või abielu lahutamise kohta, kui kanne kustutatakse abielu lõppemise tõttu
  5. muud seadusest tulenevad dokumendid.
Updated: