Kas tarbijavaidluste komisjoni poolt tehtud otsuse peale saab edasi kaevata?

Tarbijavaidluste komisjoni otsus on soovitusliku iseloomuga ning selle peale ei saa esitada kaebust. Kui pooled komisjoni otsusega ei nõustu ega järgi seda, on võimalik pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse. Kohtude kontaktid.

Updated: