Kodune testament

Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament. Koduse testamendi puhul on väga oluline testaatoril omakäeliselt fikseerida enda nimi, testamendi tegemise kuupäev ja aasta, sest kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud ja testaator elab. Koduse testamendi peab testaator isiklikult allkirjastama. Kui koduses testamendis pole märgitud selle tegemise kuupäeva ega aastat ning ka muul viisil ei ole võimalik tuvastada testamendi tegemise päeva ning kui puuduvad testaatori nimi ja allkiri on testament tühine.

Omakäeliselt kirjutatud testament peab olema algusest lõpuni kirjutatud testaatori oma käega (testament ei tohi olla nt arvutis ega kirjutusmasinal trükitud). Testamendile tuleb testaatori poolt märkida enda nimi, testamendi tegemise kuupäev ja aasta. Testament peab olema allkirjastatud testaatori poolt.

Tunnistajate juuresolekul kinnitatud testamendi tegemiseks nõuab seadus üheaegselt kahe teovõimelise tunnistaja juuresolekut. Tunnistajatele peab testaator teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde. Tunnistajad ei pea teadma testamendi sisu. Kohe pärast seda, kui testaator on testamendile alla kirjutanud, kirjutavad sellele alla tunnistajad. Nii testaator kui tunnistajad peavad oma allkirja juurde lisama testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajad kinnitavad oma allkirjaga, et testaator on testamendile ise alla kirjutanud ja et nende arusaamise kohaselt on testaator teo- ja otsustusvõimeline. Tunnistajaks ei või olla isik, kelle enda või kelle üleneja või alaneja sugulase, venna või õe või nende alaneja sugulase või abikaasa või abikaasa üleneja või alaneja sugulase kasuks testament tehakse. Tunnistajate juuresolekul kinnitatud testamenti ei pea valmis kirjutama testaator ise. Testament võib olla nii masinkirjas kui ka käsikirjas ning sellest peab nähtuma testaatori nimi ning testamendi tegemise kuupäev ja aasta.

Koduse testamendi  saab pärimisregistris registreerida ka riigiportaali vahendusel testaator või isik, kellele testaator on testamendi hoiule andnud. 

Updated: