Notariaalne testament

Notariaalne testament võib olla notariaalselt tõestatud või notari hoiule antud testament. Notariaalselt tõestatud testamendid jagunevad aga notari poolt testaatori tahteavalduse kohaselt koostatud ja testaatori poolt notarile tõestamiseks esitatud testamentideks. Notari hoiule antud testamendi puhul notar testamendi sisu ja vormi ei näe - testaator annab isiklikult oma viimse tahte avalduse kinnises ümbrikus notari hoiule ning kinnitab notarile, et see on tema testament.

Notari poolt tõestatud testamendi eeliseks on see, et testaatori soovid paneb testamenti kirja notar. Notari poolt testamendi tõestamisega kaasneb testaatorile ka juriidiline abi. Notari poolt tõestatud testamendi originaal jääb hoiule notari büroosse. Lisaks teavitab notar pärimisregistrit testamendi tegemisest ja seetõttu ei saa info testamendi olemasolust pärimismenetluses tähelepanuta jääda. Koduse testamendi puhul võib olla oht, et seda ei leita, see kõrvaldatakse pahatahtlikult või on koostatud arvestamata seaduses kodusele testamendile ettenähtud nõudeid ning seetõttu tühine.

Updated: