Kuidas toimub testamendi registreerimine?

Notar saadab testamendi tegemise kohta teate pärimisregistrile, kuid testamendi sisu ei avaldata enne testaatori surma kellelegi. Pärimisasja menetlev notar saab hiljem pärimisregistrist teada, kas pärandaja oli teinud notariaalse testamendi või mitte. Samuti võib pärimisregistrist saada infot koduse testamendi kohta juhul, kui pärandaja on pärimisregistrit koduse testamendi tegemisest informeerinud.

Koduse testamendi  saab pärimisregistris registreerida riigiportaali vahendusel testaator või isik, kellele testaator on testamendi hoiule andnud.

Updated: