Millised andmed peavad sisalduma maksekäsu kiirmenetluse avalduses lapse elatisnõudes?

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohustuslikud andmed sätestab tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Lapse elatisnõudes toimuva maksekäsu kiirmenetluse avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

  1. poolte ja nende esindajate andmed;
  2. kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
  3. lapse sünniaeg;
  4. aeg, millest alates elatist nõutakse;
  5. nõutava elatise suurus;
  6. lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed ja kinnitus, et võlgnik on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;
  7. kinnitus, et võlgnik ei osale lapse ülalpidamises;
  8. kinnitus, et maksekäsu kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust.

Kui avaldaja ei soovi, et maksekäsu kiirmenetlus läheks üle hagimenetluseks võlgniku poolt maksekäsu ettepanekule vastuväite esitamise korral, peab avaldaja oma nimetatud soovi avalduses märkima. Kui maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitab esindaja, peab ta avalduses kinnitama oma esindusõiguse olemasolu ja viitama esindusõiguse alusele.

 

Updated: