Mida arvestatakse minu majandusliku seisundi hindamisel?

Majandusliku seisundi hindamisel arvestatakse näiteks taotleja vara ja sissetulekut ning temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ja nende sissetulekuid, tema ülalpidamisel olevate isikute arvu, eluasemele tehtavaid mõistlikke kulutusi. Majandusliku seisundi hindamisel näiteks ei arvestata taotlejale kuuluvat ning tema ja temaga koos elavate perekonnaliikmete igapäevakasutuses olevat eluaset ega vajalikku sõiduvahendit, kui nende arv ja väärtus on õiglases suhtes perekonna suuruse, sõiduvajaduse ning sissetulekuga. Kohus võib taotleja majandusliku seisundi kindlakstegemiseks teha järelepärimisi pankadesse, Maksu- ja Tolliametisse või muudesse asutustesse.

Updated: