Lapsele määratud eestkostja õigused ja kohustused

Kui tehinguga kaasneb eestkostja ja eestkostetava huvide konflikt, ei saa eestkostja eestkostetavat esindada. Tegemist on tehingutega, mille üks pool on eestkostetav ja teine pool eestkostja, tema abikaasa või otsejoones sugulane, õde või vend. Sellisteks tehinguteks määratakse lapsele erieestkostja.

Eestkostja ei saa eestkostetavat esindades teha eestkostetava arvel kinkeid. Erandina on lubatud kinkeid teha kõlbelise kohustuse või viisakusreeglite järgimiseks.

Updated: