Kas võib kohtulahendit muuta, kui lapse vajadused/vanema varaline seis muutuvad?

Kui elatisnõude aluseks olevad asjaolud muutuvad, võib kumbki pool nõuda elatise suuruse muutmist hagimenetluses.

Updated: