Kes peavad äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut?

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad kohtu kinnistus- ja registriosakonnad, mille tööpiirkond on kogu Eesti. Registriosakond peab äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit ja kommertspandiregistrit. Kinnistusosakond peab kinnistusraamatut ja laevakinnistusraamatut. Registripidajale esitatud dokumentide menetlemine ja kandemääruste tegemine toimub tsiviilkohtumenetluse seadustikus registrimenetlusele sätestatud korras. Kandeavaldused, majandusaasta aruanded ja muud dokumendid tuleb esitada maakohtute registriosakondadele. Registriosakondade kontaktid on kättesaadavad www.kohus.ee lehküljel

 

Updated: