Registreeri

Tasuta ja soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb tasuda lepingutasu summas 5 eurot (v.a alaealised) ning registreerida end kliendiks. Seejärel saab kasutada tasuta ja soodustingimustel õigusabi teenust kalendriaasta jooksul süsteemiga 2+3+10, kus esimesed kaks tundi on tasuta, järgnevad kolm tundi poole hinnaga (20 eurot) ning keerukamate juhtumite puhul saab järgnevad kuni 10 tundi õigusnõustamist 40 eurose tunnitasuga.