Elatisraha vähenemine

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Elatisraha vähenemine

05 Nov 2018, 17:30

Tere

Kas mu elukaaslasel on võimalus taotleda kohtu poolt elatisraha summa vähendamis?
Tal on miinimumpalk, millest 240 eurot jääb temale. Meie ühine laps kohtutäiturit ei huvita.
Perekonnaseaduse § 101 p. 1 ütleb, et igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära.

Ma saan aru, et ta peab maksma elatist ja õige ka, kuid ma ei saa aru miks minu laps midagi väärt ei ole.
Lapse emal kellele elatist makstakse on veel lisaks kolm last uue mehega, kes ametlikult tööl ei käi. Umbkaudu on ka tema sissetulek teada, see peaks jääma 1000 euro kanti, mis tähendab seda, et ta ei ole võimeline ise nii palju lapsele panustama. Vanemate panus peaks ju olema võrdne.

Ainukese variandina näen seda, et panen ise ka lapse isale elatisraha kohtu kaudu peale, siis on mõlemal lapsel võrdsed õigused vähemalt.

Kas on õigus nõuda väiksemat summat, et ka teine laps saaks midagi?

Lugupidamisega
E.

Re: Elatisraha vähenemine

12 Nov 2018, 16:12

Tere,

Perekonnaseaduse § 105 kohaselt täidavad mitu sama astme sugulast (vanemad) ülalpidamiskohustust osavõlgnikena. Iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid.
Perekonnaseaduse § 102 lõike 1 kohaselt võib kohus mõjuval põhjusel vähendada elatist alla elatise alammäära, muuhulgas siis, kui vanem on töövõimetu või kui vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps. Seejuures on Riigikohus tsiviilasjas nr 3-2-1-118-12 märkinud, et PKS § 105 lg 3 kohaldamisel tuleb vanema osa arvestamisel lapsele elatise andmisel muu hulgas hinnata selle vanema võimalusi sissetulekut saada.
Kui asjaoludest tulenevalt ei ole vanemal võimalik suuremat sissetulekut teenida ning elatise suuruse määramisel kohtuotsuse aluseks olnud asjaolud on lapse sünniga muutunud, võib see olla aluseks hagiavalduse esitamiseks elatise vähendamiseks. Soovitan otsustada seda individuaalsel õigusnõustamisel registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee ning koos juristiga arutada läbi kõik olulised asjaolud ja leida parim toimimisviis.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta