Elatisraha eraisiku pankroti korral

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Elatisraha eraisiku pankroti korral

12 Aug 2018, 19:57

Tere päevast!
Kirjutan oma elukaaslase palvel. Mees kasvatab üksi last ja emalt on välja nõutud kohtu kaudu elatisraha 185 €/kuus(elatisraha on juba vähendatud). Nüüd on lapse emal käimas eraisiku pankrotimenetlus. Leidsime infot, et see ei laiene elatisrahale ja seda tuleb tasuda jätkuvalt. Kunagi vabatahtlikult ta seda teinud ei ole ja kõik on käinud läbi kohtutäituri. Kuna eraisiku pankroti korral ei saa võlgnevusega kohtutäitur tegeleda, siis kuhu saan antud murega pöörduda?Ka läbi kohtutäituri saan taotelda riigi poolset elatisabi.
Tänan igasuguse informatsiooni eest!

Re: Elatisraha eraisiku pankroti korral

17 Aug 2018, 09:24

Tere

Pankrotimenetluse väljakuulutamisele järgneva aja eest saab elatist saama õigustatud isik nõuda elatist eelkõige võlgnikult. Võlgnik saab pidada pankrotimenetluse ajal oma ülalpeetavaid ülal eelkõige oma sissetuleku arvel, mis ei muutu pankrotivaraks. Juhul, kui võlgnik ei pea ülalpidamist saama õigustatud isikut vabatahtlikult ülal, tuleb ülalpeetaval esitada pankrotimenetluse ajal pankrotivara arvel elatise saamiseks kohtule avaldus PankrS § 44 lg 1 järgi. Juhul, kui võlgnik ei maksa pankrotimenetluse ajal vabatahtlikult lapsele elatist ja kuni pankrotimenetluse väljakuulutamiseni maksmata elatise saamiseks esitatakse nõue pankrotihaldurile või pankrotimenetluse ajal elatise saamiseks kohtule, väheneb PankrS § 108 lg 3 mõttes järgi ka võlgniku sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet, ja selle arvel suureneb pankrotivara, mille arvel elatisenõuet rahuldada. Võlgniku pankroti väljakuulutamisele järgneva aja elatisenõuded tuleb rahuldada pankrotivarast enne jaotise alusel raha väljamaksmist. PankrS § 146 lg 1 p 2 alusel tuleb maksta enne jaotist välja üksnes PankrS § 147 alusel pankrotivarast pankrotimenetluse ajaks väljamõistetud hädavajalik elatis. (Riigikohtu lahend nr 3-2-1-26-12).

Elatisevõlgniku pankroti korral on õigus teisel vanemal lapse esindajana taotleda pankrotiseaduse § 147 lg 2 alusel pankroti välja kuulutanud kohtult hädavajaliku elatise maksmist pankrotivara arvelt reeglina kuni kaheks kuuks. Kohus võib määrata mõjuval põhjusel ka teise tähtaja. Elatis makstakse välja alati enne võlausaldajatele tasumist. Seda juhul kui võlgnikul on mingit vara.

Kui vajatakse rohkem nõustamist, siis soovitan tulla vastuvõtule.


Lugupidamisega
jurist Vahur Kõlvart

Vasta