Kuidas toimub lapse isaduse tuvastamine?

PrintPDF Jaga

Isaduse (põlvnemise) tuvastab kohus, kui lapse isana ei ole ühtki meest kindlaks tehtud, samuti kui kohus on tuvastanud, et laps ei põlvne sellest mehest, kelle isadus vaidlustati. Põlvnemise tuvastamiseks määratakse DNA ekspertiis, mis viiakse läbi Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis. Isadust saab vaidlustada ka laps ise ning tema ema ning mees, kelle isadus on tuvastatud tulenevalt abielust lapse emaga või kes on isaduse omaks võtnud.

Isaduse võib kohtus vaidlustada ühe aasta jooksul arvates päevast, millal isadust vaidlustama õigustatud isikule on vaidlustamise aluseks olevad asjaolud teatavaks saanud.

Ühe aasta jooksul lapse sünnist arvates võib isaduse vaidlustada ka mees, kes taotleb enda isaduse tuvastamist selle mehe asemel, kelle isadus on kindlaks tehtud tulenevalt abielust lapse emaga või kes on isaduse omaks võtnud.  Kui lapse sünnist on möödunud rohkem kui aasta, võib mees, kes taotleb enda isaduse tuvastamist, vaidlustada teise mehe isaduse ainult siis, kui sellega on nõus lapse isana rahvastikuregistrisse kantud mees ning lapse ema. Eelmises lauses nimetatud nõusolekute puudumisel võib kohus lapse huve arvestades anda mõjuval põhjusel enda isaduse tuvastamist taotlevale mehele loa vaidlustada teise mehe isadus.