ÕIGUSNÕUSTAMINE

PrintPDF Jaga
 • HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
  Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu.
  Õigusnõustamisele registreerumine ja lisainfo tel 6 880 400 või e-postil hugo@hugo.legal
 • Eesti Juristide Liidu poolt nõustatakse tasuta Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) ja Mustamäe Linnaosavalitsuses (A. H. Tammsaare tee 135). Tasuta õigusabi annavad Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta on kättesaadav: http://www.juristideliit.ee/tasuta-oigusabi/.
 • Eesti Omanike Keskliit nõustab oma kodulehel www.omanikud.ee oleva mooduli http://www.omanikud.ee/kusi_juristilt kaudu liidu liikmeid põhiliselt koduga seotud juriidilistes küsimustes. Moodulile saab lisada dokumente ning vastuse saab 10 tööpäeva jooksul. Liikmeks saavad kõik, kes soovivad. Ei pea olema kinnisvara omanik. Täpsem informatsioon: http://www.omanikud.ee/login/?op=register.
 • Eesti Maksumaksjate Liit nõustab tasuta ainult oma liikmeid. Teenuste kirjeldusega on võimalik tutvuda: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinyd0/. Liikemaksude hinnakiri: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinyd0/index.php?id=2. Täiendav tasuline õigusabi: http://www.maksumaksjad.ee/modules/wfchannel/info.php. Kuna teenuseid pakutakse väga piiratud valdkonnas, siis toimub nõustamine eelregistreerimisega, elavas järjekorras teenindamist ei toimu. Tihti piirdutakse soovitustega, kelle poole probleemi lahendamisega pöörduda (küsida nõu mõnest riigiasutusest või pöörduda advokaadibüroosse). Lisaks on Eesti Maksumaksjate Liidul advokaadibüroode hulgas koostööpartnerid, kelle juurde tavaliselt soovitatakse minna. Kohtuvaidlustes üldjuhul ei esindata.
 • Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juristid osutavad korteriühistutele soodsat professionaalset õigusabi, mis aitab ennetada või vajadusel lahendada erinevaid korteriühistute tegevuses ettetulevaid õiguslikke probleeme. Eesti Korteriühistute Liit on spetsialiseerunud korteriühistutele vajalikele õigusvaldkondadele: võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus ja tööõigus. Õigusabi osutatakse eesti ja vene keeles. Juriidiliste teenuste hulka kuuluvad muuhulgas: korteriühistute asutamine ja jagunemine, juriidiline abi võlgnikega tegelemisel, juriidiline abi maksekäsu kiirmenetluse asjades, abi konfliktidele lahenduse leidmisel kohtuvälises menetluses, erinevate korteriühistutele vajalike juriidiliste dokumentide koostamine, esindamine asjaajamisel, läbirääkimistel ja kohtus, majandamis- ja juhtimiskonsultatsioonid, üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimisega seotud nõustamine, vajadusel koosolekul osalemine, õigusalased koolitused Eesti Korteriühistute Koolituskeskuses ning korteriühistu üldkoosoleku juhatamine. Eesti Korteriühistute Liidu õigusabiteenus on tasuline. Liidu liikmetel on õigus saada juriidiliste teenuste hinnalt liikmesoodustust. Õigusabi osutavatel juristidel ei ole kindlaksmääratud vastuvõtuaegu. Õigusabi osutamine toimub vastavalt eelregistreerimisele. Konsultatsioonile registreerumine ja lisainfo tel 627 5740 või e-postil ekyl@ekyl.ee.
 • Lastekaitse Liit pakub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidilise nõustamise teenust perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed. Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas (Endla 6-18, õues uksekell, millel märgitud Lastekaitse Liit) kolmapäeviti kell: 15:00-18:00. Arvestatud u 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil. Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 1128. Samuti nõustatakse Skype Hiiumaal (nõustamise eelduseks on eelregistreerimine: 524 5029; Lisainfot saab ka lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee) ja Sillamäel (nõustamise eelduseks on eelregistreerimine 556 02993 või 555 50303. Lisainfot saab ka info@sscw.ee). Täpsem informatsioon Lastekaitse Liidu tegevuse osas on kättesaadav: http://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/.
 • Eesti Kurtide Liit tegeleb individuaalsete konsultatsioonide käigus erivajadustega ja töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud isikutele õigusabi osutamisega. Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja –aegade kohta on kättesaadav: http://ead.ee/379411.
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu poolt antakse juristi poolt tasuta õigusabi Tallinnas liikmesorganisatsioonidele ja liikmesorganisatsioonide soovil nende liikmetele. Astudes Eesti Ametiühingute Keskliidu liikmesorganisatsiooni (ametiühingu) liikmeks ei saa alati õigusabi koheselt pärast avalduse esitamist, sest mõne liikmesorganisatsiooni põhikiri näeb ette n-ö ooteaja (näiteks pool aastat). Õigusabi tööõiguse küsimustes antakse eelnimetatud isikutele telefoni teel, elektrooniliselt (e-kirjad) aga ka kokkulepitud kohtumistel. Vajadusel koostatakse dokumente, näiteks avaldusi töövaidluskomisjoni või hagiavaldusi kohtusse. Töövaidluse lahendamisel töövaidluskomjonis või kohtus esindatakse eelkõige töötajate esindajaid (ametiühingute usaldusisikuid). Konkreetsed vastuvõtuajad puuduvad, sest enamus abivajajatest töötab ja sobiv kohtumisaeg lepitakse omavahel telefoni teel kokku.
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel. Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega. Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta.
 • Eesti Pensionäride Ühenduste Liidus osutatakse tasuta õigusabi majanduslikult vähekindlustatud pensionäridele ja puudega isikutele Tallinnas, Rakveres, Keilas, Võrus, Jõgeval, Tartus, Pärnus, Paides, Türil ja Kuressaares. Õigusnõustamisele tuleb kaasa võtta kõik asjaga seotud tõenduslikud dokumendid. Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta.
 • Eesti Patsientide Liidus pakutakse koostöös advokaadibürooga Teder oma liikmetele tasuta juriidilise nõustamise teenust, mille käigus antakse nõu tervishoiusüsteemi ja patsiendi õigusi puudutavates küsimustes. Liidu liikmeks saab astuda igaüks ja liikmemaksu liikmele ei ole. Kaebus või probleemi kirjeldus tuleb saata e-posti aadressile: info@patsiendid.ee. Kaebuse laekumisel otsustab liidu esindaja, kas osatakse patsiendile ise nõu anda (lihtsamate juhtumite korral) või saadetakse see edasi advokaadibüroole, kes osutab kliendile (patsiendile) tasuta õigusabiteenust kuni ühe tunni ulatuses. Täpsem teave: http://patsiendid.ee/liikmele/kusi-juristilt-tasuta.