Ekspertide tutvustus

PrintPDF Jaga

Foorumis vastavad küsimustele

Priidu Pärna

Notar

Dr iuris, lõpetanud Tartu Ülikooli. 2002-2005 Justiitsministeeriumi kantsler, 2005-2006 notarikandidaat ning alates 2006 aastast notar. Eesti Juristide Liidu liige alates 1999 ning president 2005-2014.

Valdkonnad: asjaõigus, pärimisseadus, notaritoimingud.

 

 

Eve Põtter

Notarikandidaat

1998 – 1999 Maastrichti ülikool (LL.M. Master of Comparative and International Law)

1995 – 1998 Northumbria ülikool (LL.B. Bachelor of Laws)

Erialane töökogemus:

2006 - tänaseni:  Notarite Koda, notarikandidaat

2003 – 2006 Välisministeeriumi juriidilise osakonna EL õiguse büroo direktor

1999 – 2003 Välisministeeriumi juriidilise osakonna EL õiguse büroo diplomaat

Valdkonnad: pärimisseadus, notaritoimingud.

 

 

Meeli Miidla-Vanatalu

Tööinspektsioon, töösuhete osakonna juhataja

Oman kolme erinevat õigusalast haridust, viimati lõpetasin 2005. aastal Tartu Ülikooli. Töötasin viis aastat erasektoris, kuid olen nüüd juba üheksandat aastat Tööinspektsiooni ametnik. Alates eelmisest aastast juhin töösuhete osakonda. Minu peamiseks tegevusvaldkonnaks on tööõigus (sh töökeskkonda puudutav regulatsioon) ning lisaks haldus- ja väärteomenetlusõigus.

Valdkonnad: tööõigus, haldus-ja väärteomenetlus.

 

 

Vambola Olli

Jurist

1988.a. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 1987.a. alates töötanud juristina. Käesoleval ajal eraettevõtja ja töötan juristina.

Valdkonnad: karistusõigus, võlaõigus, kohtumenetlus, maksekäsu kiirmenetlus, asjaõigus, perekonnaõigus ja pärimine.

 

 

Jana Kitter

Jurist

Haridus:

2009- 2011 TLÜ õigusteaduse magister

2002- 2009 TTÜ sotsiaalteaduste bakalaureus (finantsjuhtimine)

Töötab Eesti Juristide Liidus ning OÜ-s J. Kitter Õigusabi.

Valdkonnad: võlaõigusseadus, võlgniku rahaliste kohustuste ümberkujundamine, töölepingu seaduse ja töösuhete vaidlused.

 

Ly Müürsoo

Pankrotihaldur

Olen 1985.a. lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal, mis on võrdsustatud magistrikraadiga. Pärast ülikooli lõpetamist töötasin ETK-s revidendina. Alates 1996.a. tegutsen pankrotihaldurina, olen läbi viinud üle 600 pankrotimenetluse ja üle 20 äriühingu likvideerimismenetluse. Olen Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja liige.

Valdkonnad: eraisiku pankrotinemetlus, FIE pankrotikorraldus ja selle algatamine, menetlus ja lõpetamine ning probleemid pankrotimenetluses.

 

 

Kai Amos

Vandeadvokaat

Lõpetanud Tartu Ülikooli 1978. Advokaadibüroo Amos omanik ja juhataja, Eesti Advokatuuri liige alates 1999, Eesti Juristide Liidu  asutajaliige ning president 1996-2005.

Valdkonnad: lepinguõigus, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, tööõigus, tarbijaõigus, ühinguõigus, halduskaebused.

 

 

Anne Hindpere-Raudsik

Jurist

Lõpetanud Audentese Ülikooli magistriõppe 2006, doktorantuuris Tallinna Tehnikaülikoolis. Töötab ühiskonnaõpetuse õpetaja ning Eesti Juristide Liidu võlanõustajana.

Valdkonnad: perekonnaõigus, elatisnõuded, elamuõigus, üürisuhted, KÜ problemaatika.

 

 

Krista Paal

Jurist

Lõpetanud  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1988.a. Töötanud Võru maasekretäri ning Põllumajandusministeeriumi asekantslerina, aastast 2006 Eesti Juristide Liidu direktor.

Valdkonnad: perekonnaõigus, elatised.

 

 

Oksana Kutšmei

Kohtutäitur ja pankrotihaldur

Haridus: Tartu Ülikooli Õigusinstituut, lõpetanud 2002,baccalaureus artiumi kraad

Töökoht: alates 01.10.2002 tegutsen kohtutäiturina Tartu Maakohtu piirkonnas.

Valdkond: täitemenetlus.