Ekspertide tutvustus

PrintPDF Jaga

Eesti Õigusbüroo meeskond

Vahur Kõlvart
jurist

Haridus: International University Audentes (Eesti) õigusteaduse magistrikraad 2006

Töökogemused: Alates 2004 Mavara OÜ jurist

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: Asjaõigus, Võlaõigus, Perekonnaõigus, Pankrotihaldus. Tsiviilkohtumenetlusega seonduv (hagita menetlusega seonduv- eelkõige maksekäsu kiirmenetlus, hagita perekonnaasjad, pankrotimentlusega seonduv).

 

Tiina Mölder
jurist

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2009

Töökogemused:
Alates 2015 Desiree OÜ jurist
2014 D.A.S. Õigusabikulude kindlustuse klienditeenindaja.

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: Spetsialiseerunud olen perekonnaõigusele. Samas ka pärimisõigus, võlaõigus, tööõigus, äriõigus.

 

Laureana Telk
jurist

Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2016    

Töökogemused: 2012-2015 Tartu Maakohus tsiviilõiguse konsultant

Keeleoskus: Eesti, inglise

Eriala valdkonnad: Lepinguõigus, perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus, vaidluste lahendamine.

 

Andrus Post
jurist

Haridus: Tartu Ülikool õigusteadus 1996

Töökogemused:
Alates 2009 OÜ Koduliising jurist
2007 - 2009 Pärnu Maakohus kohtunikuabikandidaat
1993 - 2007 AS SEB Pank jurist

Keeleoskus: eesti ja vene

Eriala valdkonnad: Tsiviilõigus, sh perekonna-, pärimis- ja võlaõigus.

 

Jana Kaup
jurist

Haridus: Petrazovodski Riiklik Ülikool 2006 magistrikraad

Töökogemused:
1999 - 2013 Maksu- ja Tolliamet jurist
2013 - 2014 Eesti Energia Tehnloogiatööstuse AS personalitöötaja
2014 - 2015 OÜ Trumet
Alates 2015 OÜ GodsendPartner jurist

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: Tööõigus ja perekonnaõigus.

 

Meelis Jürma
jurist

Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2016    

Töökogemused:
Alates 2009    Männimäe KVB OÜ jurist
2015 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse jurist
2003-2009 FIE Meelis Jürma jurist
1993-2003 Maksu ja Tolliameti jurist
1989-1993 RAS Eesti kindlustuse jurist-inspektor

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, haldusõigus, asjaõigus, kohtuvaidlused

 

Merily Allak
jurist

Haridus: Tallinna Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2013    

Töökogemused:
2016 Kivar & Partnerid OÜ jurist
2013-2015 Estfin Rakkennus OÜ    jurist

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: võlaõigus, tööõigus

 

Siiri Verrev
jurist

Haridus: Tartu Ülikool õigusteadus 2001

Töökogemused:
2005-2009 Eesti Energia AS jurist
2010 Rakvere Linnvalitsuse linnavaraspetsialist
2002-2003 Harju Maakohtu kohtunikuabikanditaat ettevalmistusteenistuses
1999-2001 Kinnisvara EV OÜ jurist

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: Tsiviilõiguse alalt on kõige enam kogemusi võlaõiguse valdkonnas (s.h. täitemenetluse raames). Olen aktiivselt tegelenud ka elamu- ja perekonnaõigusega.

 

Merike Roosileht
jurist

Haridus: International University Audentes õigusteaduse magistrikraad 2008    

Töökogemused:
Alates 2005 OÜ Briian Consult jurist
2011-2016 ITM Inkasso OÜ jurist
2006-2010 OÜ BREM Kinnisvarahooldus vanemjurist
2004-2005 OÜ Landolin Kinnisvara (KU-KI), OÜ Semu Õigusbüroo jurist
2003-2004 Hansafast OÜ ja Hansafast Security OÜ jurist

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: Olen spetsialiseerunud tsiviil- ja haldusõigusele sh. töö-, võla-, perekonna-, pärimis-, asja-, elamu-, ehitus- ja planeerimis- , kindlustusõigus, võlgade ümberkujundamine, tarbijakrediidilepingust tulenevate vaidluste lahendamine.

 

Marek Aunver
jurist

Haridus: Eraakadeemia Nord õigusteadus 2003

Töökogemused:
Alates 2016 Civilis õigusbüroo OÜ jurist
Alates 2014 AunMar OÜ jurist
2015 Justiitsministeerium õigustalituse jurist
2010 - 2014 Eesti Energia AS jurist
2002 - 2015 Aunveri õigusbüroo De Consilio OÜ
2008 – 2010 Silberauto Grupp

Keeleoskus: eesti, vene, inglise, soome

Eriala valdkonnad: Tööõigus, tarbijakrediit, perekonnaõigus, ehitusõigus, võlaõiguslikud lepingud.

 

Aleksander Laus
jurist

Haridus: Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas õigusteaduse bakalaureusekraad 2003*

Töökogemused:
Alats 09.2012 Õigusabi- ja Konsulatatsioonikeskus MTÜ, jurist.
2009-2012 Õigusabi- ja Konsulatatsioonikeskus MTÜ, jurist.
1998-2001 Magnus Õigusabi OÜ; jurist.

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: perekonnaõigus, äriõigusega, tsiviilvaidlustega võla suhetes, täitemenetluses ja ka pankrotimenetlus.

 

Kristina Kadak-Aruorg
jurist

Haridus: Tallinna Ülikool õigusteadus 1994*

Töökogemused:
2010 – 2012 Tervishoiuamet õigusnõunik.
2000 – 2010 Advokaadibüroo Kadak & Partnerid vandeadvokaat.
1994 - 2000 Alvini Advokaadibüroo advokaat.
1992 - 1994 Kodakondsusamet õigusnõunik.

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: võlaõigus, perekonnaõigus, tööõigus, haldusõigus, asjaõigus, kohtuvaidlused

 

Sirje Asu
jurist

Haridus: Eraakadeemia Nord õigusteadus 2003

Töökogemused:
2007 – 2008 Sisekaitseakadeemia personaliosakonna juhataja kohusetäitja
2005 – 2015 Sisekaitseakadeemia jurist
1996 – 2005 Scansped Eesti AS/AS Schenker (Eesti) arveldusspetsialist

Keeleoskus: eesti, vene, soome ja inglise keel

Eriala valdkonnad: haldusmenetlus, töö-, perekonna- pärimis- ja võlaõigus.

 

Anna Tsilingarjan
jurist

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse magistrikraad 2013

Töökogemused:
2016 Notaribüroo jurist
2015 Stabimer Õigusbüroo OÜ jurist
2013-2015 Advokaadibüroo Vladimir Sadekov jurist
2008 Notaribüroo Ülle Mesi notariabi

Keeleoskus: eesti, vene

Eriala valdkonnad: Pealmiselt olen spetsialiseerunud tsiviilõigusliku valdkonnale, tegelen perekonna vaidluste lahendamisega, korporatiivsete küsimustega, pärimismenetluse seonduvate küsimustega, asjaõiguse-ja võlaõiguse vaidlustega.

 

Eva Panksepp
jurist

Haridus: Tallinna Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2004    

Töökogemused:
2013 – 2017 SA Eesti Teadusagentuur (Eesti) - jurist
2011 - 2013 Tartu Vangla (Eesti) - osakonna juhataja
2005 - 2011 Tartu Vangla (Eesti) - jurist
1985 – 2005 Tartu Maakohus (Eesti) - istungisekretär, konsultant

Keeleoskus: eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad: Valdan hästi haldusmenetlust, avalikku teenistust, tööõigust ja võlaõigust.

 

Lily Mals
jurist

Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduse magistrikraad 2011    

Töökogemused:
Alates 2014 Sotsiaalministeerium õigusnõunik
2012 - 2014 Viru Maakohus Kohtunikukandidaat
2011-2012 Maksu- ja Tolliamet Sissenõudmise osakonna jurist
2008-2011 Maksu- ja Tolliamet Juriidilise osakonna jurist
2007 OÜ Advokaadibüroo In Jure jurist

Keeleoskus: Eesti, inglise

Eriala valdkonnad: Haldusõigus (sh maksuõigus, vaide- ja järelevalve menetlused, muud kokkupuuted erinevate valdkondadega); tsiviilõigus (võlaõigus, tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, täitemenetlus, kindlustusõigus), väärteomenetlus.

 

Janika Drobot
jurist

Haridus: Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX õigusteaduskond, 2000.

Töökogemused:
2012 - 2016 ISS EESTI AS, jurist
2010 – 2016 HOOLDUSE MAAILM OÜ, tollideklarant, tollimaakler
2006 – 2009 Transmodul Eesti Osaühing, tollideklarant, tollimaakler
Alates 2001 Sihtasutus SAK FOND, jurist

Keeleoskus: eesti,vene, inglise

Eriala valdkonnad: Tsiviilõigus, tööõigus ja väärteoõigus.

 

Lia Niitaru
jurist

Haridus: Tartu Riiklik Ülikool õigusteadus 1981 (cum laude)

Töökogemused:
2010 – 2008 tõlk-asjaajaja, Babcock International Ltd.
2007 – 2000 AS E.O.S. jurist
2000 – 1999 AS Pakterminal jurist
1999 – 1997 Advokaadibüroo Raidla & Partners jurist
1997 – 1994 AS Pakterminal jurist
1994 – 1992 AS N-Terminaal jurist
1990–1992 Tööstus ja Energeetika Ministeerium, õigusosakonna juhataja

Keeleoskus: eesti, vene, inglise

Eriala valdkonnad: Mul on laialdased ja põhjalikud teadmised võlaõigusseaduse, äriseadustiku, keskkonnakaitse õigusaktide ja konkurentsiseaduse, raudteeseaduse, ehitus- ja planeerimisseaduse valdkonnas.